15:33 | 19/07/2016

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP XNK Vật tư thiết bị ĐS

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt được tổ chức vào ngày 19/07/2016 như sau: 

- Đại diện chủ sở hữu: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị

đường sắt

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.597.390 cổ phần 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

- Giá khởi điểm: 27.475.108.000 đồng/lô 

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 18 NĐT 

Trong đó: 

+ Tổ chức: 9 

+ Cá nhân: 9

- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 28.753.020 cổ phần 

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 18 phiếu 

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 28.753.020 cổ phần 

- Giá đặt mua cao nhất: 81.466.890.000 đồng/lô 

- Giá đặt mua thấp nhất: 28.000.000.000 đồng/lô 

- Giá đấu thành công: 81.466.890.000 đồng/lô 

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT 

Trong đó: 

+ Tổ chức: 0 NĐT 

+ Cá nhân: 1 NĐT 

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.597.390 cổ phần 

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần