Tin tức & Sự kiện

09:05 | 25/10/2021

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty ĐSVN và Viện KHCN Giao thông Vận tải

Ngày 22/10/2021 tại Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (ITST) dưới sự chứng kiến của Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Kết cấu hạ tầng Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam, đã diễn ra Lễ kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR ) Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (ITST).Mục tiêu của Lễ kết nhằm phát huy khả năng, thế mạnh của hai bên nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của hai bên; Nâng cao năng lực cán bộ, khả năng nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các dịch vụ tư vấn KHCN; Tìm kiếm cơ hội, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của hai bên; Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, sản xuất kinh doanh.

Phiên làm việc đã bám sát các mục tiêu nêu trên và hai bên cùng thống nhất thỏa thuận nội dung của biên bản thỏa thuận hợp tác đảm bảo tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), ứng dụng, triển khai dịch vụ khoa học công nghệ (KHCN), đào tạo và quản lý chất lượng trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải (ITST). Nội dung hợp tác chủ yếu tập trung vào 4 nhóm hợp tác cơ bản sau:

1. Hợp tác nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực xây dựng, quản lý, và bảo trì đường sắt

2. Hợp tác ứng dụng, triển khai các dịch vụ tư vấntrong lĩnh vực xây dựng, quản lý và bảo trì đường sắt

3 . Hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

4 . Hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quốc tế