Tin tức & Sự kiện

15:54 | 21/01/2022

VNR và Bộ GTVT ký hợp đồng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2022

Sáng nay ngày 21/1/2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam (thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT) đã tổ chức ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Tổng giá trị hợp đồng là 3.000 tỷ đồng.

Ngày 6/1/2022 Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 04/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình vận tải đường sắt năm 2021, kế hoạch vận tải đường sắt năm 2022 và các giải pháp triển khai thực hiện.

Theo đó, về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, để tạo điều kiện tối đa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo văn bản số 636/TTg-CN ngày 19/5/2021 đến khi Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp theo, Bộ GTVT đã có Công văn số 615/BGTVT-KCHT ngày 20/1/2022 về hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022.

VNR và Cục ĐSVN ký kết Hợp đồng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 có tổng giá trị là 3.000 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục Đường sắt VN đã chủ trì, khẩn trương làm việc với Tổng công ty Đường sắt VN để nhanh chóng tiến hành ký hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt năm 2022, mục tiêu bảo đảm an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông đường sắt và ổn định đời sống cho CBCNV ngành Đường sắt. 

Tại lễ ký kết, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Đặng Sỹ Mạnh đã ký kết hợp đồng bảo trì đường sắt năm 2022. 

Theo hợp đồng, Tổng công ty ĐSVN sẽ thực hiện toàn bộ công việc quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia: Công tác quản lý, giám sát, bảo dưỡng thường xuyên; Công trình khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; Công tác sửa chữa định kỳ, hoạt động kiểm định, khắc phục hậu quả bão lũ bước 2, sửa chữa đột xuất và công tác khác. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 00h00 ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Ngay sau ký kết hợp đồng đặt hàng, Tổng công ty ĐSVN sẽ khẩn trương triển khai thực hiện nội dung hợp đồng nhằm đảm bảo công tác an toàn hạ tầng, ATGT đường sắt cũng như các công tác khác liên quan được liên tục, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Cục trưởng Cục Đường sắt VN thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước với Tổng công ty Đường sắt VN.

Theo đó, Tổng công ty ĐSVN sẽ thực hiện toàn bộ công việc quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia: Công tác quản lý, giám sát, bảo dưỡng thường xuyên; Công trình khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; Công tác sửa chữa định kỳ, hoạt động kiểm định, khắc phục hậu quả bão lũ bước 2, sửa chữa đột xuất và công tác khác.