Văn bản Đảng ủy

15:25 | 23/03/2017

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Xem chi tiết trong file đính kèm.

 

Tệp đính kèm 76-BC-DU.doc
Tải về