Văn bản Đảng ủy

14:11 | 15/11/2016

Hướng dẫn Bình chọn, tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 12 -KH/ĐUK ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn các cơ sở đảng triển khai thực hiện như sau

Tệp đính kèm 05-HDDU.docx
Tải về