Văn bản Đảng ủy

16:34 | 29/04/2016

Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thực hiện Kế hoạch số 05 –KH/ĐUK, ngày 27/4/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II”; Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện như sau:

Tệp đính kèm HD-HoctapNQDHD.rar
Tải về