Văn bản Đảng ủy

15:16 | 22/10/2019

Hưởng ứng cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"

Thực hiện công văn số 1968-KH/ĐUK ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Khối DNTW về việc tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế", Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN phát động phong trào trong toàn Tổng công ty hưởng ứng cuộc vận động. 

Chi tiết trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm GopYChinhsachPhattrienKinhteXahoi-DUK.rar
Tải về