Văn bản Đảng ủy

14:26 | 08/05/2019

Hưởng ứng tham gia các giải báo chí năm 2019

Thực hiện Công văn số 827 -CV/ĐUK, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “V/v tham gia, hưởng ứng các giải báo chí”; Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp thực hiện một số nội dung sau: 

  1. Thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, ấn phẩm tuyên truyền của đơn vị, doanh nghiệp về các Giải báo chí.
  2. Tạo điều kiện cho các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham dự giải được tìm hiểu, khai thác thông tin về công tác xây dựng Đảng, phong trào “Dân vận khéo” của đơn vị, doanh nghiệp để viết, sáng tác tác phẩm (nếu có).
  3. Vận động những cán bộ, đảng viên, người lao động có khả năng viết bài, sáng tác tác phẩm báo chí tham gia dự các Giải báo chí nêu trên.

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm GiaiBaoChiDUK2019.rar
Tải về