Văn bản Đảng ủy

14:33 | 08/07/2016

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ trên các mặt công tác như sau:

Tệp đính kèm BCao-6thang2016.zip
Tải về