Văn bản Đảng ủy

08:45 | 11/04/2018

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT ĐS trong tình hình mới

Chi tiết trong file đính kèm

Tệp đính kèm NQ_ATGT.pdf
Tải về