Văn bản Đảng ủy

14:03 | 15/07/2022

Quy định của Đảng về kỷ luật phát ngôn và Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 14/7, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN Lương Văn Nghĩa đã ký công văn số 194/CV-ĐU về Quy định của Đảng về kỷ luật phát ngôn và Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm QuyDinhVeKLPhatNgonvaQuyTacUngXuTrenMXH.pdf
Tải về