Văn bản Đảng ủy

09:51 | 07/08/2015

Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
File đính kèm: TB-TrieuTapDHXI.doc