Văn bản Đảng ủy

13:41 | 20/06/2016

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ĐSVN

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đường sắt Việt Nam (21/10/1946 – 21/10/2016); nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, khẳng định niềm tin và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn tái cơ cấu, đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN biên soạn “tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm truyền thống Đường sắt Việt Nam”.

Tài liệu được sử dụng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị.

Đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN tổ chức phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong đơn vị, doanh nghiệp./.

Tệp đính kèm Tuyentruyen70namDSVN.rar
Tải về