An toàn giao thông ĐS

09:35 | 12/04/2021

Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trong hoạt động GTVT ĐS năm 2021

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa bão lũ năm nay, ngày 09/4, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký ban hành chỉ thị 771/CT-ĐS Về công tác phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trong hoạt động giao thông vận tải đường sắt năm 2021.

Chi tiết trong file đính kèm

Tệp đính kèm ChiThi-PCLB-2021.pdf
Tải về