Công bố thông tin định kỳ

14:41 | 31/08/2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty ĐSVN năm 2015

Xem chi tiết trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm BC-ThuctrangQuantrivaTochuc-2015.xlsx
Tải về