Công bố thông tin định kỳ

19:30 | 19/06/2020

Công bố thông tin về kết quả SXKD 3 năm gần nhất, Thực trạng quản trị và Cơ cấu DN và thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2019

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm ND81-19062020.PDF
Tải về