Các đơn vị trong ĐSVN

15:15 | 19/01/2012

Các đơn vị Đường sắt

Danh sách các đơn vị trong ngành đường sắt

I. KHỐI CƠ QUAN ĐSVN và CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐSVN

 

 II. CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN

 

III. CÁC CÔNG TY CON LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN:

III. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT:

 

Tệp đính kèm DS-DonviDS2016.docx
Tải về