14:55 | 16/08/2021

Chính phủ Anh cải tổ lại ngành Đường sắt

Ngày 20/5/2021 vừa qua, ông Grant Shapps - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã công bố Kế hoạch William-Shapps để cải tổ đường sắt tại Vương quốc Anh. Mục đích trọng tâm của Kế hoạch này nhằm mang lại “sự lãnh đạo đoàn kết, có trách nhiệm” và làm cho “đường sắt trở nên hiệu quả, hiện đại và sáng tạo đổi mới hơn”.

Cải tổ này rất quan trọng đối với công cuộc tái cơ cấu ngành đường sắt tại Anh nói riêng cũng như toàn bộ ngành đường sắt trên thế giới vì Anh là quốc gia đầu tiên từ năm 1994 đã tiến hành cải tổ triệt để, tách hẳn quản lý, kinh doanh kết cấu hạ tầng ra khỏi kinh doanh vận tải với mong muốn tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các nhà khai thác, hiệu quả cho kinh doanh đường sắt, giảm chi phí cho Nhà nước.

Tuy nhiên sau 27 năm triển khai, thất bại trong quá trình tư nhân hóa và việc phân tách thể chế giữa kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải một đường sắt có trình độ phát triển cao có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại như đường sắt Anh là bài học đắt giá để các nước đang phát triển nghiên cứu, học hỏi. Nhân dịp này, Tạp chí Railway Gazette International và Railway International Journal, hai tạp chí uy tín về đường sắt trên thế giới đã có bài biết về chương trình cải tổ đường sắt tại Vương quốc Anh theo Kế hoạch William-Shapps. Xin mời xem nội dung bài viết này tại đây.

Tệp đính kèm CaiToLaiDuongSatAnh.docx
Tải về