10:52 | 20/08/2021

Thị trường hàng hóa và hành khách ảm đạm trong giai đoạn Covid-19

Được thành lập tháng 9/2003 với 100% cổ phần của Nhà nước Liên bang Nga, Công ty cổ phần Đường sắt Nga (RZD), một trong những công ty lớn nhất tại Nga, có nhiệm vụ quản lý, bảo trì, khai thác kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Đại dịch Covid-19 trên toàn cầu nói chung và tại nước Nga nói riêng đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh vận tải của RZD, đặc biệt là vận tải hành khách. Năm 2019, RZD vận chuyển 3.305 tỷ tấn-km hàng hoá và 133,4 tỷ hành khách-km, đến năm 2020 khối lượng vận tải tương ứng chỉ là 3.221 tỷ tấn-km hàng hoá và 78,1 tỷ hành khách-km.

Xu hướng vận tải năm 2021 sẽ ra sao và khi nào RZD khôi phục được kinh doanh vận tải như năm 2019, nội dung này được ông Yuri Saakyan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Độc quyền Tự nhiên (IPEM) của Nga đề cập trong bài viết trên Tạp chí International Railway Journal, số tháng 6/2021.

Xin mời xem bài viết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm ThiTruongHangHoavaHanhKhachAmDamTrongGiaidoanCovid19.docx
Tải về