Khoa học - Công nghệ

11:12 | 20/01/2020

Đề tài Nghiên cứu, lắp đặt thử nghiệm hệ thống radar phát hiện chướng ngại tại đường ngang sử dụng cần chắn chuyên dụng đóng kín, có hỗ trợ quản lý giám sát

Năm 2018, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Vinh đã đăng ký nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: “Nghiên cứu, lắp đặt thử nghiệm hệ thống radar phát hiện chướng ngại tại đường ngang sử dụng cần chắn chuyên dụng đóng kín, có hỗ trợ quản lý giám sát”. Ngày 08 tháng 11 năm 2019, đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả đạt loại: xuất sắc.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm NghienCuuThuNghiemHeThongRadarPhatHienChuongNgaiVat.docx
Tải về