Khoa học - Công nghệ

11:10 | 20/01/2020

Đề tài Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực khổ đường 1.000 mm, lắp đặt ray thứ 3 tại các đường cong bán kính nhỏ, ray hộ bánh trên cầu và hai đầu cầu

Năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Công trình Hà Nội đã đăng ký nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực khổ đường 1.000 mm, lắp đặt ray thứ 3 tại các đường cong bán kính nhỏ, ray hộ bánh trên cầu và hai đầu cầu”. Ngày 05 tháng 12 năm 2019, đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả đạt loại: xuất sắc.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm NghienCuuThietKeCheTaoLapThuNghiemTaVetDatRayThu3.docx
Tải về