Khoa học - Công nghệ

08:47 | 21/09/2020

Nghiên cứu cải tạo mạch điện liên khóa tín hiệu ga ĐKTT 6502

Năm 2020, Ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN “Nghiên cứu cải tạo mạch điện liên khóa tín hiệu ga ĐKTT 6502”. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Xuất sắc.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DetaiNghienCuuCaiTaoMachDienLienKhoaTinHieu.docx
Tải về