Khoa học - Công nghệ

16:35 | 03/03/2023

Nghiên cứu cải tiến thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị di chuyển trên đường sắt hỗ trợ công nhân tuần đường

Năm 2022, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng được giao làm đơn vị chủ trì, KS. Nguyễn Đình Quyền làm chủ nhiệm, đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu cải tiến thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị di chuyển trên đường sắt hỗ trợ công nhân tuần đường”.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 230303TomtatDetaiXetuanduong.docx
Tải về