Khoa học - Công nghệ

17:04 | 14/06/2021

Nghiên cứu, chế tạo hệ thống vệ sinh tự hoại trên toa xe khách ĐSVN

Năm 2021, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, chế tạo hệ thống vệ sinh tự hoại trên toa xe khách Đường sắt Việt Nam”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại Khá.

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm NghienCuuCheTao_ThietBiVeSinhTuHoai_ToaXeKhach.docx
Dung lượng 442.1 Kb
Tải về