Văn bản Đảng ủy

15:58 | 10/06/2021

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải ĐS

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 20/4/20021 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nâng cao năng lực vận tải đường sắt (VTĐS), Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, với các 3 mục tiêu.

1. Các đơn vị và cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn ngành quán triệt và hành động theo phương châm: Ưu tiên số một cho phát triển VTĐS.
2. Nhanh chóng đưa các chủ trương, giải pháp của Nghị quyết vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn ngành; từng bước mở rộng thị phần vận tải, nâng cao sản lượng, doanh thu và thu nhập cho người lao động toàn ngành.
3. Mỗi công việc đều phải có tiến độ thời gian cụ thể, giao người thực hiện, người chỉ đạo và có thể kiểm đếm được.

Cụ thể trong file đính kèm.

Tệp đính kèm NQ04-DUDSVN.pdf
Tải về