Văn bản Đảng ủy

10:31 | 13/07/2017

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm 04-NQ-DU.doc
Tải về