Văn bản Đảng ủy

14:18 | 05/05/2021

Nghị quyết về Nâng cao năng lực vận tải đường sắt

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ vào tình hình cần thiết hiện nay của Vận tải ĐS, ngày 20/4/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN thống nhất ban hành Nghị quyết 04-NQ/ĐU chuyên đề về: “Nâng cao năng lực vận tải đường sắt” để lãnh đạo thực hiện trong suốt nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, nhằm đảm bảo trụ vững và ngày càng phát triển của ĐSVN trong tương lai.
 

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm NQ04_NangCaoNangLucVanTaiDuongSat_2021.pdf
Tải về