Văn bản Đảng ủy

 • Chỉ thị của BTV Đảng ủy v/v tập trung lãnh đạo khắc phục ảnh hưởng của vụ sập cầu Đồng Nai lớn trên tuyến ĐS Bắc - Nam

  15:58 | 25/03/2016
  Để khẩn trương khôi phục giao thông đường sắt trên tuyến Bắc – Nam, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phục vụ tốt nhu cầu vận tải của đất nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ thị:
 • Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

  08:34 | 23/03/2016
  Nhằm tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổ chức Tháng Công nhân – tháng 5 hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 • Tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  15:21 | 15/01/2016
  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016, là sự kiện trọng đại của đất nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi và khó khăn đan xen. Vì lẽ đó, Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đề ra đường lối, những quyết sách đúng đắn, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững. 
 • Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

  15:43 | 11/01/2016
  Ngày 04/01/2016, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) họp kỳ thứ 3. Sau khi nghe báo cáo về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 và thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN quyết nghị:
 • Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016

  15:39 | 11/01/2016
  Trong năm 2015, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 08/01/2015, của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2015. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, 11, 12 (khoá XI); triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là thực hiện lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp công nghiệp, các doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS); thoái vốn tại các doanh nghiệp cổ phần không thuộc ngành nghề kinh doanh chính. Đồng thời tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ.
 • Hướng dẫn Công tác tuyên truyền năm 2016

  15:36 | 11/01/2016
  Năm 2016 diễn ra sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với Tổng công ty ĐSVN đây là năm tròn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn ĐSVN, 70 năm Ngày truyền thống Tổng công ty ĐSVN. Thực hiện Chương trình công tác 2016 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn công tác tuyên truyền 2016 như sau:
 • Tăng cường các hoạt động chào mừng Đại hội XII của Đảng

  16:29 | 31/12/2015
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 28/01/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và toàn dân tộc. Đồng thời, đây cũng là thời điểm toàn Tổng công công ty ĐSVN tập trung cao độ cho công tác phục vụ vận tải Tết nguyên đán Bính Thân 2016; các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng và công nghiệp bắt đầu vận hành theo mô hình công ty cổ phần. Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo các tổ chức chuyên môn, đoàn thể trong đơn vị triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:
 • Báo cáo Công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

  17:04 | 15/12/2015
  Tổng công ty Đường sắt VN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT ĐSVN về những giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD và công tác xây dựng đảng năm 2015, thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty theo đề án đã được phê duyệt; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tiến hành các bước cho đại hội đảng các cấp, Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.
 • Quy định về Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN

  17:06 | 14/12/2015
    Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Đảng ủy.
 • Chương trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2015 - 2020

  09:59 | 07/08/2015
  Nội dung chi tiết chương trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2015 - 2020