• Quy trình mua vé điện tử

  15:57 | 01/09/2015
  Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hướng dẫn quy trình mua vé điện tử, số lượng vé tối đa một người được phép mua sẽ được Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam quy định tại từng thời điểm.  
 • Địa chỉ thanh toán tại ngân hàng VIB

  Địa chỉ thanh toán tại ngân hàng VIB

  09:47 | 15/08/2015
        Khách hàng thanh toán tại khu vực TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai có thể thực hiện thanh toán qua ngân hàng VIB tại những địa chỉ sau đây (hoặc download tại đây):
 • Địa chỉ thanh toán tại bưu điện

  Địa chỉ thanh toán tại bưu điện

  09:46 | 15/08/2015
         Danh sách các điểm bưu cục tại các tỉnh nhận thu tiền bán vé tàu điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt nam (với tổng số 2.594 địa điểm giao dịch trên toàn quốc)
 • Danh sách thẻ thanh toán qua Smartlink

  Danh sách thẻ thanh toán qua Smartlink

  09:44 | 15/08/2015
       Danh sách thẻ thanh toán vé tàu được chấp nhận của Cổng thanh toán điện tử Smartlink (bắt đầu từ ngày 21/11/2014) trên hệ thống bán vé điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
 • Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia

  11:44 | 14/08/2015
  Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hành lý, bao gửi (sau đây gọi là Doanh nghiệp) và của hành khách, người gửi bao gửi trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối vào đường sắt quốc gia.