• Danh sách thẻ thanh toán qua Smartlink

  Danh sách thẻ thanh toán qua Smartlink

  09:44 | 15/08/2015
       Danh sách thẻ thanh toán vé tàu được chấp nhận của Cổng thanh toán điện tử Smartlink (bắt đầu từ ngày 21/11/2014) trên hệ thống bán vé điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
 • Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia

  11:44 | 14/08/2015
  Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hành lý, bao gửi (sau đây gọi là Doanh nghiệp) và của hành khách, người gửi bao gửi trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có kết nối vào đường sắt quốc gia.