Người tốt việc tốt

Khen thưởng nhân viên ĐS dũng cảm cứu người rơi xuống sông Lục Nam

Chủ tịch UB Quản lý vốn tặng Bằng khen cho nữ nhân viên ĐS dũng cảm cứu người