Khoa học - Công nghệ

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trong nước bộ ống xả động cơ đầu máy Bỉ D18E

  10:50 | 06/01/2017
  Năm 2016, Xí nghiệp đầu máy Vinh đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong nước bộ ống xả động cơ đầu máy Bỉ - D18E”. Ngày 07/12/2016, Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Xuất sắc.
 • Để tài xây dựng công lệnh sức kéo đầu máy Diesel ngành ĐSVN

  10:52 | 28/10/2016
  Năm 2016, Ban Đầu máy – Toa xe, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Xây dựng công lệnh sức kéo đầu máy diesel ngành Đường sắt Việt Nam”, Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Trọng Nghĩa. Ngày 28/7/2016, Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Khá. 
 • Giải thưởng cờ Đơn vị đổi mới khoa học công nghệ xuất sắc nhất năm 2016

  09:40 | 19/10/2016
  Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng, chọn lựa đơn vị đổi mới khoa học công nghệ xuất sắc năm 2016.
 • Tiêu chuẩn cơ sở về thiết bị phòng vệ đường ngang

  13:45 | 05/08/2016
  Ngày 04/08/2016, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký Quyết định số 1113/QĐ-ĐS phê duyệt và công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01: 2016/VNR về thiết bị phòng vệ đường ngang. Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho các đường ngang cần chắn tự động, cần chắn bán tự động và dàn chắn bán tự động được xây dựng và vận hành trên các tuyến đường sắt quốc gia Việt Nam.
 • Xây dựng định mức phụ tùng vật tư cho sửa chữa các loại đầu máy

  15:54 | 28/07/2016
  Đề tài nghiên cứu của Th.S. Nguyễn Trọng Nghĩa - Ban Đầu máy - Toa xe, Tổng công ty ĐSVN. 
 • Hoạt động nhân ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5

  09:19 | 13/06/2016
   Nhằm tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu KH&CN của các đơn vị và của Tổng công ty, biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; động viên thế hệ trẻ tham gia các hoạt động KH&CN, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng KH&CN đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Đường sắt, TCT Đường sắt việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoat động nhân ngày KH&CN năm 2016 đảm bảo các hoạt động diễn ra trong ngành hướng đến hiệu quả thiết thực phục vụ tốt các hoạt động của đơn vị.
 • Các giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với các tòa nhà và trụ sở làm việc

  14:10 | 07/06/2016
  Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, những công trình dân dụng là các văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, dịch vụ, chung cư có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo.
 • Hoạt động KH&CN của Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2011 - 2015

  16:39 | 17/05/2016
  Với mục tiêu tập trung mọi tiềm lực để thực hiện tốt chiến lược, quy hoạch phát triển ngành GTVT đường sắt, nhằm tăng năng lực vận tải; tăng thị phần vận tải đáp ứng nhu cầu thị trường; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, trong 5 năm qua (2011 - 2015), Tổng công ty ĐSVN đã thực hiện 11 đề tài cấp bộ và 141 đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty trong đó giá trị làm lợi bình quân 427 triệu/đề tài. Bên cạnh đó, các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cán bộ công nhân viên Tổng công ty tích cực hưởng ứng. Hàng năm có hàng ngàn sáng kiến, cải tiến được áp dụng tại các đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hợp lý hóa sản xuất. Chỉ riêng khối Cơ quan TCT ĐSVN đã có 872 sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa trong SXKD.