Khoa học - Công nghệ

 • Đề tài Nghiên cứu cải cách hành chính của Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2013-2020

  14:49 | 22/03/2017
  Năm 2016, Văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu cải cách hành chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2013-2020”. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu, đánh giá kết quả đạt loại: Đạt.
 • Đề tài Hạn độ sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ toa xe hàng

  Đề tài Hạn độ sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ toa xe hàng

  09:48 | 17/02/2017
  Năm 2016, Ban Đầu máy - Toa xe, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và KS. Vũ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm đề tài) đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Hạn độ sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ toa xe hàng”. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu, đánh giá kết quả đạt loại: Khá.
 • Đề tài Hạn độ sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ toa xe khách

  09:45 | 17/02/2017
  Năm 2016, Ban Đầu máy - Toa xe, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và KS. Nguyễn Ngọc Toàn (Chủ nhiệm đề tài) đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Hạn độ sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ toa xe khách”. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu, đánh giá kết quả đạt loại: Khá. 
 • Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2016

  Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2016

  08:57 | 09/02/2017
  "Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam" nhằm tôn vinh những CB CNVC-LĐ tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác đồng thời tạo động lực phát triển và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong CB CNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chuyên dụng Simulation Box for KWR4/6 để thử nghiệm hộp đen đầu máy D19E

  16:46 | 17/01/2017
  Năm 2016, Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chuyên dụng Simulation Box for KWR4/6 để thử nghiệm hộp đen đầu máy D19E”. Ngày 06/12/2016, Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Khá.
 • Nghiên cứu, chế tạo máy rà phẳng clape bơm gió trên các loại đầu máy

  13:45 | 13/01/2017
  Năm 2016, Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu, chế tạo máy rà phẳng clape bơm gió trên các loại đầu máy”. Ngày 06/12/2016, Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Xuất sắc.
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trong nước bộ ống xả động cơ đầu máy Bỉ D18E

  10:50 | 06/01/2017
  Năm 2016, Xí nghiệp đầu máy Vinh đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong nước bộ ống xả động cơ đầu máy Bỉ - D18E”. Ngày 07/12/2016, Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Xuất sắc.
 • Để tài xây dựng công lệnh sức kéo đầu máy Diesel ngành ĐSVN

  10:52 | 28/10/2016
  Năm 2016, Ban Đầu máy – Toa xe, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Xây dựng công lệnh sức kéo đầu máy diesel ngành Đường sắt Việt Nam”, Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Trọng Nghĩa. Ngày 28/7/2016, Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Khá. 
 • Giải thưởng cờ Đơn vị đổi mới khoa học công nghệ xuất sắc nhất năm 2016

  09:40 | 19/10/2016
  Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng, chọn lựa đơn vị đổi mới khoa học công nghệ xuất sắc năm 2016.
 • Tiêu chuẩn cơ sở về thiết bị phòng vệ đường ngang

  13:45 | 05/08/2016
  Ngày 04/08/2016, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký Quyết định số 1113/QĐ-ĐS phê duyệt và công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01: 2016/VNR về thiết bị phòng vệ đường ngang. Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho các đường ngang cần chắn tự động, cần chắn bán tự động và dàn chắn bán tự động được xây dựng và vận hành trên các tuyến đường sắt quốc gia Việt Nam.