Khoa học - Công nghệ

 • Trọng tâm công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Tổng công ty ĐSVN năm 2023

  14:24 | 10/04/2022
  Nhằm tiếp tục đảm bảo việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong Tổng công ty ĐSVN đúng mục tiêu của Luật Đường sắt năm 2017, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, là động lực, then chốt để phát triển nhanh, bền vững, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, trọng tâm nhiệm vụ KHCN của Tổng công ty ĐSVN năm 2023 tập trung vào các nhóm lĩnh vực sau:
 • Nghiên cứu, thiết kế lắp đặt phòng sấy sơn trong dây chuyền công nghệ sơn sấy phương tiện giao thông ĐS

  15:44 | 23/03/2022
  Năm 2021, Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thiết kế lắp đặt phòng sấy sơn trong dây chuyền công nghệ sơn sấy phương tiện giao thông đường sắt”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại “Khá”.
 • Thí điểm hệ thống giám sát vị trí hạ tầng xung yếu qua camera, tự động phát cảnh báo nguy hiểm

  Thí điểm hệ thống giám sát vị trí hạ tầng xung yếu qua camera, tự động phát cảnh báo nguy hiểm

  09:22 | 18/03/2022
  Tổng công ty Đường sắt VN vừa áp dụng thí điểm thành công hệ thống giám sát điểm hạ tầng xung yếu qua camera, tự động phát cảnh báo nguy hiểm.
 • Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt thí điểm hệ thống giám sát các điểm xung yếu trên ĐS bằng hình ảnh

  10:00 | 10/03/2022
  Năm 2021, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt thí điểm hệ thống giám sát các điểm xung yếu trên đường sắt bằng hình ảnh”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại “Xuất sắc”.
 • Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý và thi trực tuyến nghiệp vụ đường sắt

  09:16 | 07/01/2022
  Năm 2021, Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Thanh - Tổng công ty ĐSVN đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý và thi trực tuyến nghiệp vụ đường sắt”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.  
 • Nghiên cứu chế tạo, lắp đặt bộ điều khiển tự động dòng điện kích từ máy phát điện chính trên đầu máy D18E

  15:37 | 31/12/2021
  Năm 2021, Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy Vinh - Tổng công ty ĐSVN đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu chế tạo, lắp đặt bộ điều khiển tự động dòng điện kích từ máy phát điện chính trên đầu máy D18E”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Khá. 
 • Nghiên cứu, thiết kế hệ thống kết nối tín hiệu các ga cho hệ thống giám sát đường ngang cảnh báo tự động

  14:47 | 24/12/2021
  Năm 2021, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống kết nối tín hiệu các ga cho hệ thống giám sát đường ngang cảnh báo tự động”. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Khá.
 • Giới thiệu tổng quan về Đường sắt Hàn Quốc

  Giới thiệu tổng quan về Đường sắt Hàn Quốc

  09:58 | 09/11/2021
  Thực hiện Quyết định số 496/QĐ-ĐS ngày 09/7/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN, bà Lê Thị Diệu Huyền - chuyên viên Ban HTQT&KHCN đã tham dự Khoá đào tạo trực tuyến “Chính sách & An toàn Đường sắt” do Bộ Đất Đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông Hàn Quốc phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) tổ chức. Dựa trên những tài liệu được cung cấp tại Khoá đào tạo, Ban HTQT&KHCN đã tổng hợp thông tin giới thiệu tổng quan về KORAIL, bao gồm cơ cấu tổ chức; cách thức quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng và đầu máy toa xe; phát triển công nghệ đường sắt và phát triển nguồn nhân lực như nội dung gửi kèm.
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt thử nghiệm bộ điều hòa không khí lên đầu máy D19E

  14:08 | 28/10/2021
  Năm 2021, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt thử nghiệm bộ điều hòa không khí lên đầu máy D19E”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại Khá.
 • Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa các cấp đầu máy D18E

  14:01 | 28/10/2021
  Năm 2021, Ban Đầu máy toa xe - Tổng công ty ĐSVN đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa các cấp đầu máy D18E tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại Khá.