Khoa học - Công nghệ

 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo bàn kiểm tra cảm biến, cảm báo trên đầu máy D19E

  15:28 | 02/04/2021
  Năm 2020, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bàn kiểm tra cảm biến, cảm báo trên đầu máy D19E”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.
 • Tầm nhìn hệ thống thích nghi với Đường sắt kỹ thuật số

  14:00 | 11/03/2021
  Vận hành là nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội ĐSQuốc tế (UIC), gồm tất cả các quy trình và yếu tố cần thiết để vận hành một đoàn tàu chở khách hoặc chở hàng, từ thiết kế dịch vụ đến phản hồi. Khái niệm vận hành mới sẽ liên quan đến một nhóm đa ngành gồm chuyên gia của các thành viên UIC, những người sẽ làm việc trên từng lĩnh vực thuộc Diễn đàn Hệ thống ĐS và các bộ phận khác của UIC để quản lý tương tác giữa các tiểu hệ thống của hệ thống ĐS chung (được Viện ATGT xác định ở Châu Âu) về kết cấu hạ tầng, năng lượng, điều khiển - giám sát dọc đường ray, điều khiển - giám sát và tín hiệu trên đoàn tàu, đầu máy toa xe, quản lý và khai thác vận tải, bảo trì và ứng dụng viễn thông cho các dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa.
 • Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung thiết bị tín hiệu ga, dùng cho công tác QLKT của các công ty TTTH ĐS

  13:28 | 11/03/2021
  Năm 2020, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung thiết bị tín hiệu ga, dùng cho công tác quản lý kỹ thuật của các công ty thông tin tín hiệu đường sắt”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc (Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Đàm Ngọc Mẫn)
 • Sổ tay điện tử hướng dẫn giải quyết các trở ngại của hệ thống thiết bị tín hiệu điện khí tập trung kiểu 6502

  14:15 | 08/03/2021
  Năm 2020, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Hà Nội đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, biên soạn Sổ tay điện tử hướng dẫn giải quyết các trở ngại của hệ thống thiết bị tín hiệu điện khí tập trung kiểu 6502”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Văn Sinh
 • “Nghiên cứu, chế tạo dụng cụ đồ gá chuyên dùng để tháo/lắp trục khuỷu của động cơ MTU 12V4000-R41 lắp trên đầu máy D20E”

  13:35 | 01/03/2021
  Năm 2020, Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, chế tạo dụng cụ đồ gá chuyên dùng để tháo/lắp trục khuỷu của động cơ MTU 12V4000-R41 lắp trên đầu máy D20E”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Toàn Quyền.
 • Nghiên cứu, hoán cải một số vật tư phụ tùng động cơ điện kéo ĐM D9E để lắp cho ĐM D19E”

  15:18 | 24/12/2020
  Năm 2020, Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, hoán cải một số vật tư phụ tùng động cơ điện kéo đầu máy D9E không còn sử dụng để lắp cho đầu máy D19E”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.
 • Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội: Thi đua sáng tạo, làm lợi hàng chục tỷ đồng

  Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội: Thi đua sáng tạo, làm lợi hàng chục tỷ đồng

  10:00 | 09/12/2020
  Với những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội là một trong số các tập thể vinh dự được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, được tổ chức vào ngày mai (10/12). 
 • Nghiên cứu thiết kế và gia công cải tạo máy phát điện chính đầu máy D19E số hiệu từ 901 đến 910

  09:52 | 28/09/2020
  Năm 2020, Ban Đầu máy toa xe - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu thiết kế và gia công cải tạo máy phát điện chính đầu máy D19E số hiệu từ 901 đến 910”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.
 • Nghiên cứu, thiết kế cải tạo thay thế động cơ MTU396 lên đầu máy D13E số hiệu từ 716 đến 725

  08:52 | 21/09/2020
  Năm 2020, Ban Đầu máy toa xe - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công Đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thiết kế cải tạo thay thế động cơ MTU396 lên đầu máy D13E số hiệu từ 716 đến 725”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.
 • Nghiên cứu cải tạo mạch điện liên khóa tín hiệu ga ĐKTT 6502

  08:47 | 21/09/2020
  Năm 2020, Ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN “Nghiên cứu cải tạo mạch điện liên khóa tín hiệu ga ĐKTT 6502”. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Xuất sắc.