Khoa học - Công nghệ

 • Nghiên cứu, thiết kế cải tạo thay thế động cơ MTU396 lên đầu máy D13E số hiệu từ 716 đến 725

  08:52 | 21/09/2020
  Năm 2020, Ban Đầu máy toa xe - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công Đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thiết kế cải tạo thay thế động cơ MTU396 lên đầu máy D13E số hiệu từ 716 đến 725”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.
 • Nghiên cứu cải tạo mạch điện liên khóa tín hiệu ga ĐKTT 6502

  08:47 | 21/09/2020
  Năm 2020, Ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN “Nghiên cứu cải tạo mạch điện liên khóa tín hiệu ga ĐKTT 6502”. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại: Xuất sắc.
 • ĐS xử lý chặt chẽ chất thải tàu khách, đảm bảo môi trường

  ĐS xử lý chặt chẽ chất thải tàu khách, đảm bảo môi trường

  15:35 | 15/09/2020
  Ngành Đường sắt chú trọng công tác đảm bảo môi trường trên tàu khách, đặc biệt là trong xử lý chất thải, chấm dứt xả ra môi trường.  
 • Ý nghĩ lịch sử ngày KHCN VN và công tác đẩy mạnh ứng dụng KHCN tại Tổng công ty ĐSVN

  15:18 | 13/05/2020
  Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng với giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam. Những năm qua, KH&CN không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển. Những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng  sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.
 • Đề tài Xây dưng các tiêu chí đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu ga đường sắt bằng nguồn vốn xã hội hóa

  12:50 | 20/04/2020
  Năm 2019-2020, Trường Cao đẳng đường sắt đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu ga đường sắt bằng nguồn vốn xã hội hóa”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Khá.
 • Tóm tắt “Nghiên cứu thiết kế mạch điện thiết bị phòng vệ cầu chung Long Đại"

  15:10 | 10/04/2020
  Năm 2020, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu thiết kế mạch điện thiết bị phòng vệ cầu chung Long Đại Km538+398”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Khá.
 • Đường sắt chính thức quản trị vận tải qua mạng, quản lý phương tiện online

  Đường sắt chính thức quản trị vận tải qua mạng, quản lý phương tiện online

  11:27 | 16/03/2020
  Ngành Đường sắt chính thức triển khai áp dụng phần mềm Hệ thống quản trị vận tải hàng hóa trên các tuyến đường sắt quốc gia sau một thời gian thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống.
 • Đề án Ứng dụng Khoa học công nghệ trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019 - 2030

  11:14 | 20/01/2020
  Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế - xã hội của đất nước và sự phát triển nhanh chóng của KHCN đòi hỏi Tổng công ty ĐSVN cần phải có bước đi quyết liệt, mạnh mẽ không thể chậm hơn trong đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các tiến bộ KHCN vào mọi lĩnh vực hoạt động từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp liên kết góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Đường sắt, đáp ứng được yêu cầu là ngành xương sống trong hệ thống giao thông vận tải quốc gia, góp phần quan trọng trong phát triển ngày càng bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập sâu cùng kinh tế quốc tế. Ngày 27/12/2019, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phê duyệt và ban hành Đề án “Ứng dụng Khoa học công nghệ trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019 - 2030” (Đề án) tại Quyết định số 1754/QĐ-ĐS.