Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  American Railway Engineering Association

  vt AREA Hiệp hội kỹ thuật đường sắt Hoa Kỳ

 • 2.

  American Society of Mechanical Engineers

  vt ASME Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ

 • 3.

  American standard pipe threat

  Ren ống theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

 • 4.

  American standard straight pipe thread

  Ren ống thẳng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

 • 5.

  American standard taper pipe thread

  Ren ống côn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

 • 6.

  American standard threat

  Ren theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

 • 7.

  Amount of traffic

  Xem Traffic, amount

 • 8.

  AMPS

  Xem Advance Mobile Phone System

 • 9.

  Analysis, Grain size

  Phân tích cỡ hạt

 • 10.

  Anchor

  Neo

 • 11.

  Anchor pattern

  Cách bố trí và số lượng thiết bị phòng xô được đặt trên một chiều dài đường nhất định

 • 12.

  Anchor, Spike

  Xem Spike, Anchor

 • 13.

  Anchor, Ballast

  Neo ba-lát/Neo tà vẹt

 • 14.

  Anchor, Contact rail

  Xem Anchor, Third rail

 • 15.

  Anchor, Rail

  Thiết bị phòng xô/Ngàm chống xô

 • 16.

  Anchor, Tie

  Neo ba-lát/Neo tà vẹt

 • 17.

  Anchor, Third rail

  Phòng xô cách điện ray thứ ba

 • 18.

  Angle

  Thép góc

 • 19.

  Angle bar

  Xem Bar, Joint

 • 20.

  Angle cock

  Khóa ngắt gió đầu xe