Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  B & B

  Xem Bridges & Building

 • 2.

  B and B

  Xem American Railway Bridge & Building Association

 • 3.

  Babbitt

  Xem Babbitt metal

 • 4.

  Ballast tamping

  Xem Tamp

 • 5.

  Bank charges

  Xem Charges, Bank

 • 6.

  Bank draft

  Xem Draft, Bank

 • 7.

  Barrels per day

  Thùng/Ngày

 • 8.

  Belgian National Railways

  vt SNCB. Đường sắt quốc gia Bỉ

 • 9.

  Beyond the year 2000

  Sau năm 2000

 • 10.

  Block, Separator

  Xem Block, Filler

 • 11.

  Bogie pivot pitch

  Xem Pivot centres

 • 12.

  BR

  Xem Ballast Resistance

 • 13.

  Brake cylinder release valve

  Van xả gió nồi hãm

 • 14.

  Brake piston rod

  Cán pít - tông nồi hãm

 • 15.

  Braked mass

  Khối lượng được hãm

 • 16.

  Braking test

  Thử hãm

 • 17.

  Branch

  Xem Branch line

 • 18.

  Brinell hardness

  Độ cứng Brinell

 • 19.

  Brinell hardness scale

  Thang độ cứng Brinell

 • 20.

  British standard pipe thread

  Ren ống theo tiêu chuẩn Anh