Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Rabbit

  Xem Derail, Switch

 • 2.

  Rack rail

  Ray răng cưa

 • 3.

  Radial adjustment

  Xem Radial axle adjustment

 • 4.

  Radial axle

  Trục xe điều chỉnh được theo phương hướng kính

 • 5.

  Radial axle adjustment

  Điều chỉnh trục xe theo phương hướng kính

 • 6.

  Radial axle bogie

  Xem Self steering radial axle bogie

 • 7.

  Radio electronic token block

  Khu gian đóng đường bằng thẻ đường điện tử kết hợp với vô tuyến

 • 8.

  Radius

  Bán kính

 • 9.

  Radius of culvature

  Xem Radius of the curve

 • 10.

  Radius of the curve

  Bán kính đường cong

 • 11.

  Rail

  Ray

 • 12.

  Rail adjusted temperature

  Nhiệt độ ray đã được điều chỉnh

 • 13.

  Rail alignment beam

  Thiết bị dùng để chỉnh ray (trước khi hàn)

 • 14.

  Rail anchor

  Xem Anchor, Rail

 • 15.

  Rail ball

  Đỉnh ray

 • 16.

  Rail base

  Đế ray

 • 17.

  Rail bender

  Thiết bị uốn cong thanh ray/Bộ phận gây trật bánh xe kiểu lưỡi ghi

 • 18.

  Rail bound maganese frog

  Xem Frog, Rail bound maganese

 • 19.

  Rail brace

  Xem Brace, Rail

 • 20.

  Rail brand

  Nhãn ray