Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  G braking position

  Xem Brake position "goods"

 • 2.

  Gaffer

  Cung trưởng

 • 3.

  Gage

  Xem Gauge

 • 4.

  Galloping goose

  Từ lóng để chỉ xe kiểm tra đường không vững chắc

 • 5.

  Gandy dancer

  Từ lóng để chỉ nhân viên bảo dưỡng đường sắt

 • 6.

  Gandy gang

  Xem Gang, Track

 • 7.

  Gang-nail plate

  Xem Plate, Gang-nail

 • 8.

  Gang buster

  Việc di chuyển của đội làm đường

 • 9.

  Gang nail

  Thép chống chẻ tà vẹt gỗ

 • 10.

  Gang pusher

  Cung trưởng

 • 11.

  Gang, Extra

  Đội cứu viện đường

 • 12.

  Gang, Floating

  Đội làm đường cơ động/Đội cứu viện

 • 13.

  Gang, Maintenance

  Đội bảo dưỡng đường

 • 14.

  Gang, Production

  Đội sửa chữa đường cơ giới

 • 15.

  Gang, Section

  Cung đường

 • 16.

  Gang, Steel

  Đội công nhân đặt ray

 • 17.

  Gang, Switch

  Đội công nhân xây dựng đường

 • 18.

  Gang, Track

  Cung đường

 • 19.

  Gang, Welding

  Đội công nhân hàn

 • 20.

  Gangway bellows

  Xúp lê đầu xe kiểu ống lồng