Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Alkaline soil

  Đất phèn

 • 2.

  All-electric interlocking

  Liên khóa điện

 • 3.

  All-electric interlocking with individual operation of points and signals

  Liên khóa điện thao tác ghi và tín hiệu riêng rẽ

 • 4.

  All-electric point machine

  Xem Electric point machine

 • 5.

  All-purpose locomotive

  Đầu máy dùng để kéo cả tàu khách và tàu hàng

 • 6.

  All-welded crossing

  Tâm ghi hàn

 • 7.

  All metal coach

  Toa khách toàn kim loại

 • 8.

  Allocation track

  Đường phân loại toa xe

 • 9.

  Alternating current

  vt AC Dòng điện xoay chiều

 • 10.

  Alternator stator

  Máy phát điện xoay chiều

 • 11.

  Alternator

  Máy phát điện xoay chiều

 • 12.

  Alternator rotor

  vt AR Rôto máy phát điện xoay chiều

 • 13.

  ALTID

  Xem Asian Land Transport Infrastructure Development

 • 14.

  Aluminothermic

  Hàn nhiệt nhôm

 • 15.

  Aluminothermic welding

  Xem Aluminothermic

 • 16.

  Alumoweld

  Cáp nhôm lõi thép dùng làm đường dây cáp điện của đường sắt điện khí hóa

 • 17.

  Ambulance coach

  Toa xe cứu thương

 • 18.

  Ambulance train

  Đoàn tàu cứu thương

 • 19.

  American Association of State Highway Transportation Officials

  vt AASHTO Hiệp hội các quan chức vận tải đường cao tốc Hoa Kỳ

 • 20.

  American Railway Bridge and Building Association

  Hiệp hội cầu đường kiến trúc đường sắt Hoa Kỳ