Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Habour station

  Ga tại cảng biển

 • 2.

  Half-barrier

  Chắn nửa đường

 • 3.

  Half-drop window

  Xem Sash window

 • 4.

  Half-moon tie

  Tà vẹt gỗ bán nguyệt

 • 5.

  Hand baggage

  Hành lý xách tay

 • 6.

  Hand car

  Goòng đẩy tay bốn bánh

 • 7.

  Hand packer

  Xem Hand tamper

 • 8.

  Hand shut off valve

  Van ngắt vặn tay

 • 9.

  Hand signal

  Tín hiệu cầm tay

 • 10.

  Hand spindle brake

  Hãm tay kiểu trục vít

 • 11.

  Hand tamper

  Thiết bị chèn thủ công

 • 12.

  Hand worked gate

  Xem Manned barrier

 • 13.

  Handbrake

  Hãm tay

 • 14.

  Handbrake application

  Tiến hành hãm tay

 • 15.

  Handbrake chain

  Xích hãm tay

 • 16.

  Handbrake end

  Đầu xe có hãm tay

 • 17.

  Handbrake force

  Lực hãm tay

 • 18.

  Handbrake gear

  Bộ truyền động hãm tay

 • 19.

  Handbrake handle

  Tay quay hãm tay

 • 20.

  Handbrake level

  Cá hãm tay