Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  I owe you

  vt IOU Giấy nợ

 • 2.

  Ice deflector

  Thiết bị gạt băng tuyết bám trên đầu máy, toa xe

 • 3.

  Idle

  Chế độ chạy không tải

 • 4.

  Idle time

  Thời gian chạy không tải

 • 5.

  Idling speed

  Tốc độ chạy không tải

 • 6.

  Imitations

  Bắt chước

 • 7.

  Impact stop

  Xem Rear draft lug

 • 8.

  Impact stop rib

  Gân má đỡ đấm sau

 • 9.

  Impedance bond

  Xem Bond, Impedance

 • 10.

  Imperial ton

  Xem Long ton

 • 11.

  In regard to

  Về vấn đề, đối với vấn đề

 • 12.

  In the clear

  (Trạng thái) thanh thoát

 • 13.

  Incandescent lighting

  Chiếu sáng bằng đèn sợi đốt

 • 14.

  Incising

  Rạch bề mặt gỗ (để tạo điều kiện cho chất phòng mục ngấm vào gỗ)

 • 15.

  Incline plane

  Đường sắt ngắn mà xe chạy trên đó nhờ hệ thống tời kéo

 • 16.

  Inclined bolster-hanger

  Biên treo xà nhún nghiêng

 • 17.

  Inclined spring-grip spike

  Cóc đàn hồi có mặt vát

 • 18.

  Inclined valve seat

  Đế xúp-páp côn

 • 19.

  Inclusive

  vt Incl Bao gồm, kể cả

 • 20.

  Incorporated

  vt Inc Trách nhiệm hữu hạn/Tư cách pháp nhân