Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  S-iron

  Xem Anti-spliting iron

 • 2.

  S & Y

  vt Rail, Siding and yard

 • 3.

  SAARC

  Xem South Asian Association for Regional Co-operation

 • 4.

  Sack trolley

  Xe đẩy hai bánh

 • 5.

  Saddle

  Đế đỡ xi téc trên toa xe P/Đế đỡ ray thứ 3 mặt võng

 • 6.

  SAF

  Xem Special Assistance Facility

 • 7.

  Safety area on bridge

  Khu vực an toàn trên cầu

 • 8.

  Safety bar

  Thanh an toàn

 • 9.

  Safety braking distance

  Khoảng cách hãm an toàn/Cự ly hãm an toàn

 • 10.

  Safety distance

  Khoảng cách an toàn/Cự ly an toàn

 • 11.

  Safety glass

  Kính an toàn

 • 12.

  Safety inspection

  Kiểm tra an toàn

 • 13.

  Safety of operation

  An toàn chạy tàu

 • 14.

  Safety relay

  Rơ le an toàn

 • 15.

  Safety solid state relay

  Rơ le an toàn điện tử

 • 16.

  Safety strap

  Xem Emergency strap

 • 17.

  Safety switch

  Công tắc an toàn

 • 18.

  Sag

  Chân dốc chung của hai độ dốc

 • 19.

  Sag, Blind

  Điểm lún đàn hồi

 • 20.

  Salary and expense

  Lương và chi phí