Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  UIC strength requirement

  Yêu cầu về sức bền theo tiêu chuẩn của UIC

 • 2.

  UITP

  Xem International Union of Public Transport

 • 3.

  ULB

  Xem Uniform law for check

 • 4.

  Ultra-low floor wagon

  Toa xe có sàn xe rất thấp

 • 5.

  Ultrasonic checking

  Xem Ultrasonic crack dectection

 • 6.

  Ultrasonic crack dectection

  Kiểm tra vết nứt bằng siêu âm

 • 7.

  Ultrasonic flaw detector

  Thiết bị phát hiện khuyết tật ray bằng siêu âm

 • 8.

  Ultrasonic rail flaw detection

  Dò khuyết tật ray bằng siêu âm

 • 9.

  Ultrasonic test of wheelsets

  Kiểm tra siêu âm các cặp bánh xe

 • 10.

  Ultrasonic testing method

  Phương pháp kiểm tra bằng siêu âm

 • 11.

  Ultrasonic wheel tester

  Thiết bị kiểm tra siêu âm bánh xe

 • 12.

  UMLER

  Xem Universal Machine Language Equipment Register

 • 13.

  UN Development Programme

  vt UNDP Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc

 • 14.

  Unatttended level crossing

  Đường ngang không có người gác

 • 15.

  Unattended station

  Ga không có nhân viên thường trực tại đó

 • 16.

  Unbalanced acceleration

  Gia tốc không cân bằng

 • 17.

  Unbalanced mass

  Khối lượng không cân bằng

 • 18.

  Unbalanced wheel

  Bánh xe không cân bằng động

 • 19.

  Unbraked axle

  Trục không hãm

 • 20.

  Unconfirmed letter of credit

  Xem Letter of credit, Unconfirmed