Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  P/E ratio

  Xem Price-earning ratio

 • 2.

  P/I

  Xem Drop-Insert Terminal

 • 3.

  P-M changeover

  Xem Plain-mountain changeover

 • 4.

  PO Box

  Xem Post Office Box

 • 5.

  Pack

  Bó/Gói

 • 6.

  Package

  Sự đóng gói

 • 7.

  Packaged equipment

  Thiết bị được bao gói toàn bộ

 • 8.

  Packet handling

  Xử lý gói/Chức năng thu phát các gói số liệu giữa một khách hàng và một tổng đài

 • 9.

  Packet switched data transmission service

  Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói

 • 10.

  Packet switching

  Chuyển mạch gói (Chức năng xử lý, định tuyến, giám sát và điều khiển các gói số liệu khi được yêu cầu bở một tổng đài)

 • 11.

  Packet transfer mode

  Chế độ truyền dẫn và chuyển mạch gói (của mạng nhiều mối kết)

 • 12.

  Packing

  Vòng bít làm kín

 • 13.

  Packing by hand

  Xem Tamping by hand

 • 14.

  Packing cup

  Xem Piston packing cup

 • 15.

  Packing cup spring

  Lò xo gioăng piston

 • 16.

  Packing of sleepers

  Chèn ở vị trí tà vẹt

 • 17.

  Packing of sleepers with track raising

  Chèn ở vị trí tà vẹt kết hợp với nâng ray

 • 18.

  Packing of the switches

  Chèn tại vị trí ghi

 • 19.

  Paid

  Đã trả tiền/Đã thanh toán

 • 20.

  Paid-ons

  Thanh toán trước