Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Limited - vt Ltd.

  Trách nhiệm hữu hạn (công ty).

 • 2.

  Label holder frame

  Khung lắp biển

 • 3.

  Labour book

  Sổ lao động

 • 4.

  Labour contract

  Hợp đồng lao động

 • 5.

  Ladder

  Xem Track, Ladder

 • 6.

  Laminated spring

  Lò xo nhíp

 • 7.

  Land subsidence

  Lún đất

 • 8.

  Landslide

  Trượt đất

 • 9.

  Lap

  Khu đoạn đường sắt nhiều công ty đường sắt cùng khai thác

 • 10.

  Large-scale integration

  vt LSI Tổ hợp quy mô lớn

 • 11.

  Large Optical Cavity Laser

  Laser có hốc quang học lớn

 • 12.

  Last in, first out

  vt LIFO Nhập sau, xuất trước

 • 13.

  Latch

  Xem Switch stand keeper

 • 14.

  Latent heat

  Ẩn nhiệt/Tiềm nhiệt

 • 15.

  Lateral axlebox displacement

  Chuyển dịch theo phương ngang của hộp trục

 • 16.

  Lateral axlebox play

  Khe hở theo phương ngang của hộp trục

 • 17.

  Lateral bolster clearance

  Xem Lateral axlebox play

 • 18.

  Lateral bolster damper

  Giảm chấn theo chiều ngang của xà nhún

 • 19.

  Lateral damper

  Giảm chấn ngang

 • 20.

  Lateral force

  Lực ngang