Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Affiliated company

  Xem Company, Affiliated

 • 2.

  After bottom dead centre

  vt ABDC Sau điểm chết dưới

 • 3.

  After date

  Sau kỳ hạn

 • 4.

  Agency contract

  Hợp đồng đại lý

 • 5.

  Aggregate demand

  Nhu cầu tổng hợp

 • 6.

  Air-cooled diesel motor

  Động cơ diesel được làm mát bằng không khí

 • 7.

  Air-hardened

  Tôi trong không khí

 • 8.

  Air-sprung bogie

  Giá chuyển hướng dùng lò so không khí

 • 9.

  Air brake distributor

  (hãm) Van phân phối

 • 10.

  Air brake hose

  Ống mềm/Vòi hãm

 • 11.

  Air brake hose coupling

  Hàn nối ống mềm

 • 12.

  Air brake hose nipple

  Đầu nối ống mềm

 • 13.

  Air brake test trolley

  Máy thử hãm đơn xa

 • 14.

  Air circulation

  Tuần hoàn khí

 • 15.

  Air circulation duct

  Đường ống tuần hoàn khí

 • 16.

  Air compressor governor

  Thiết bị điều khiển máy nén gió

 • 17.

  Air-conditioned coach

  Toa xe điều hòa không khí

 • 18.

  Air cushion

  Đệm không khí

 • 19.

  Air diffuser

  Bộ phân phối không khí của hệ thống điều hòa

 • 20.

  Air discharge grille

  Cửa lưới bộ phân phối không khí làm mát của hệ thống điều hòa