Tu-dien-thuat-ngu-duong-sat-Anh-Viet-Anh

Tìm kiếm

Tìm theo vần
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anh-English Viet-Vietnamese
Tu-do-Free Dau-tu-muc-At-the-beginning
 • 1.

  Adapter

  Bộ phận tiếp chuyển

 • 2.

  Adapter, Roller bearing

  Đệm ổ bi trục xe

 • 3.

  ADB

  Xem Asian Development Bank

 • 4.

  Add/Drop Multiplexer

  vt ADM Bộ ghép kênh rẽ và nhập

 • 5.

  Additional block brake

  Hệ thống hãm guốc phụ trợ

 • 6.

  Additional brake

  Hệ thống hãm phụ trợ

 • 7.

  Additional freight

  Cước vận tải/Cước vận tải bổ sung

 • 8.

  Additional insurance

  Sự bảo hiểm thêm/Bảo hiểm bổ sung

 • 9.

  Additional premium

  Phí bảo hiểm bổ sung

 • 10.

  Additional signal

  Tín hiệu phụ/Tín hiệu bổ sung

 • 11.

  Adhesive value

  Xem Co-efficient of adhesion

 • 12.

  Adjust the frog

  Điều chỉnh thuỷ bình của tâm phân rẽ

 • 13.

  Adjust the track gauge

  Điều chỉnh khổ đường

 • 14.

  Adjustable bolter hanger

  Quang treo xà nhún điều chỉnh được

 • 15.

  Adjustable guard rail

  Ray hộ bánh điều chỉnh được

 • 16.

  Adjustable guide of the axle box

  Mang trượt bầu dầu điều chỉnh được

 • 17.

  Adjusting entries

  Bút toán điều chỉnh

 • 18.

  Adjusting nut

  Đai ốc điều chỉnh

 • 19.

  Adjusting of the track

  Xem Re-aligning of the track

 • 20.

  Adjusting screw

  Vít điều chỉnh